Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

Mistři světla

Na začátku tohoto světa byl Prvopočátek světla. Z tohoto prvopočátku vzešlo Světlo pravdy, moudrosti, radosti, lásky, porozumění, odpuštění a milosti.

 

 

Každé z těchto světel bylo Božím paprskem, který byl vložen jako dar Božím pomocníkům, kterým nyní říkáme Nanebevzatí mistři. Tito mistři měli předat ve Vesmíru a na planetě Zemi lásku, dobro, víru a naději. Začala doba „Tvoření věků“.

 

 

V této době vznikaly Buňky světla, ale také Buňky temnoty, vznikaly Světy světla a Světy temnoty. Jeden ze Světů světla a jeden ze Světů temnoty byli však spojeni, a tak vznikl náš svět, Svět polarity. V tomto světě střídá světlo temnotu, dobro a zlo je v každé bytosti. Je to svět, jehož součástí byla také Lemurie, Atlantida, Orion, Plejády a celá planeta Země.

 

 

Planeta Země byla vybrána za místo, kde mohou lidé skrze lásku prožívat radost a štěstí. Z Vesmíru jim byla předávána nekonečná Moudrost věků skrze žijící Mistry světla, nanebevzaté mistry. Každý z těchto mistrů měl za úkol ukazovat lidem Cestu lásky a Cestu pravdy.

 

 

Každý z Mistrů světla poslal na Zemi jeden svůj dar lidstvu ve formě světelného zářiče, symbolu, který lidem pomůže v jejich nesnázích a ukáže jim světlo porozumění, uvědomění a moudrosti. Tímto zářičem je ochranný symbol v mandale.

 

 

 

Tak vzniklo 37 symbolů, s nimiž pracovali vysocí kněží a duchovní v hluboké minulosti v Chrámech světla. Tyto symboly měly za úkol urychlit duchovní vývoj lidstva na planetě Zemi.

 

 

Avšak temné síly způsobily zánik světelných civilizací na planetě Zemi a trvalo mnoho let, než mohli znovu přijít na svět reinkarnovaní Mistři světla a Mistři karmy. Zánikem světelných civilizací vznikla Karma země a Karma Vesmíru.

 

 

V době Ježíše Krista přišlo na svět mnoho reinkarnovaných Mistrů světla. yli to např. Ježíš Kristus, Panna Marie, Marie Magdalena a další. Promlouvali k lidem a učili je používat čistou lásku společně se Symboly světla. Lidé se však polekali moci světla a snažili se zbavit Mistrů světla a všech, kteří hlásali Slovo Boží.

 

 

Symboly Boží lásky, dobra , víry a naděje byly mnohokrát v dávné minulosti a také v přítomnosti zneužity. Proto, když se přede mnou objevila Síň vědění Atlantidy, v jejíž knihovně zářily světelné symboly, které nazývám Mandalami uvědomění, přišla také informace, že nesmí být předány dřív, než bude lidstvo připraveno pro Cestu světla.

 

Na začátku tohoto světa byl Prvopočátek světla. Z tohoto prvopočátku vzešlo Světlo pravdy, moudrosti, radosti, lásky, porozumění, odpuštění a milosti.

Každé z těchto světel bylo Božím paprskem, který byl vložen jako dar Božím pomocníkům, kterým nyní říkáme Nanebevzatí mistři. Tito mistři měli předat ve Vesmíru a na planetě Zemi lásku, dobro, víru a naději. Začala doba „Tvoření věků“.

V této době vznikaly Buňky světla, ale také Buňky temnoty, vznikaly Světy světla a Světy temnoty. Jeden ze Světů světla a jeden ze Světů temnoty byli však spojeni, a tak vznikl náš svět, Svět polarity. V tomto světě střídá světlo temnotu, dobro a zlo je v každé bytosti. Je to svět, jehož součástí byla také Lemurie, Atlantida, Orion, Plejády a celá planeta Země.

Planeta Země byla vybrána za místo, kde mohou lidé skrze lásku prožívat radost a štěstí. Z Vesmíru jim byla předávána nekonečná Moudrost věků skrze žijící Mistry světla, nanebevzaté mistry. Každý z těchto mistrů měl za úkol ukazovat lidem Cestu lásky a Cestu pravdy.

Každý z Mistrů světla poslal na Zemi jeden svůj dar lidstvu ve formě světelného zářiče, symbolu, který lidem pomůže v jejich nesnázích a ukáže jim světlo porozumění, uvědomění a moudrosti. Tímto zářičem je ochranný symbol v mandale.

Tak vzniklo 37 symbolů, s nimiž pracovali vysocí kněží a duchovní v hluboké minulosti v Chrámech světla. Tyto symboly měly za úkol urychlit duchovní vývoj lidstva na planetě Zemi.

Avšak temné síly způsobily zánik světelných civilizací na planetě Zemi a trvalo mnoho let, než mohli znovu přijít na svět reinkarnovaní Mistři světla a Mistři karmy. Zánikem světelných civilizací vznikla Karma země a Karma Vesmíru.

Avšak temné síly způsobily zánik světelných civilizací na planetě Zemi a trvalo mnoho let, než mohli znovu přijít na svět reinkarnovaní Mistři světla a Mistři karmy. Zánikem světelných civilizací vznikla Karma země a Karma Vesmíru.

V době Ježíše Krista přišlo na svět mnoho reinkarnovaných Mistrů světla. Byli to např. Ježíš Kristus, Panna Marie, Marie Magdalena a další. Promlouvali k lidem a učili je používat čistou lásku společně se Symboly světla. Lidé se však polekali moci světla a snažili se zbavit Mistrů světla a všech, kteří hlásali Slovo Boží.

Symboly Boží lásky, dobra , víry a naděje byly mnohokrát v dávné minulosti a také v přítomnosti zneužity. Proto, když se přede mnou objevila Síň vědění Atlantidy, v jejíž knihovně zářily světelné symboly, které nazývám Mandalami uvědomění, přišla také informace, že nesmí být předány dřív, než bude lidstvo připraveno pro Cestu světla.


Úryvek z knihy Mandaly světla, nakladatelství CARUSELL, www.carusell.cz

© Helena Zavadilová 2008