Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

Kdo jsem


Narodila jsem se ve Zlíně, v České republice jako nejstarší ze 3dětí, do katolické rodiny. Moji rodiče mi dali krásné jméno Helena,
které ve svém výkladu znamená "Světlo ve tmách", a tak mi vlastně předurčili můj osud.

Největším DAREM  je pro mě moje rodina a přátelé.Největším štěstím pro mne je, že mohu lidem ukazovat jejich cestu lásky a harmonie v životě. Děkuji za Dar Tvořivosti a za to, že mohu lidem ukázat jejich spirituální cestu Transformací světla.

Původním povoláním jsem ekonom. Vystudovala jsem střední ekonomickou školu ve Zlíně, cizojazyčný obor a následně jsem studovala v Praze tříletou Psychologickou a sociální školu.Ve skutečnosti jsem chtěla studovat vysokou školu právnickou, abych mohla pomáhat lidem, ale moji rodiče nebyli komunisté, takže jsem na právnickou fakultu nebyla přijata, přesto, že jsem zkoušky udělala. Dnes jsem za to vděčná, protože mohu pomáhat lidem jinak. Pomáhám lidem najít sebe, zharmonizovat tělo, mysl a duši, zkrátka najít harmonii a jednotu v sobě, pomáhám jim zbavit se stresů a depresí, těžkých traumat, prokletí a kleteb. Jsem jim pomocníkem na jejich Cestě světla a lásky.

Na své duchovní cestě jsem absolvovala několik druhů seminářů  a školení, např. Agni jógu, Reiki, kineziologii One Brain a další.Největší inspirací pro můj život je moje rodina, žáci, přátelé, klienti a všichni lidé, s nimiž se setkávám.Mými učiteli jsou lidé okolo mě. Nejvíc mě naučili moji rodiče a v současné chvíli mě učí moje celá rodina. Dávají mi sílu být tím, kým jsem, ČLOVĚKEM. Díky těmto všem lidem jsem dnes tam, kde jsem.

Můj duchovní život velmi ovlivnilo setkání s Matkou Meerou a se Swami Vishwanandou.


Jsem autorkou 7 duchovních nauk, které jsem nazvala Učení světla Ježíše Krista a také duchovní nauky, která se jmenuje Systém Jednoty.Jsem autorkou Kineziologie světla a v roce 2003 jsem tuto nauku začala učit ve Škole kineziologie CARUSELL, kterou jsem založila.

Jako jediný kineziolog z České republiky jsem od roku 2006 členkou Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů IASK.

V roce 2008 jsem vydala knihu a karty Mandaly uvědomění. Tato kniha a karty jsou základem pro každého, kdo chce pracovat na sobě a chce léčit sebe a druhé a posunout se ve svém duchovním vývoji vpřed.  Napsala jsem  ji v době, kdy jsem léčila sama sebe a pomáhala své rodině. V roce 2016 jsem vydala další knihu a karty Léčivé modlitby světla. Každá z modliteb je terapií pro každého, kdo se ji modlí v pokoře a v lásce. Každá modlitba je paprsek Božího světla, který jsem přijala ve chvílích, kdy jsem Boha prosila o pomoc.

Skrze vlastní zkušenosti v životě ukazuji lidem Cestu lásky a světla. Je to cesta duchovního rozvoje  skrze SEBELÉČENÍ SVĚTLEM a práce na sobě.

                                 „Jsme milované Děti Boží, dokonalé ve své nedokonalosti.“

------

Přeji Vám všem krásné dny plné Světla lásky ve Vás a okolo Vás.

Posílám Vám všem, kdo čtete tyto řádky nekonečné množství Světla čisté lásky.

S láskou
Helena Zavadilová

------

VŠECHNY ČLÁNKY UVEDENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH  jsou určené pro dobro lidí. Jsem jejich autorkou a nejsou převzaté. Proto si nepřeji, aby byly použité pro komerční účely. Pokud je předáváte dál s láskou pro nekomerční účely, potom soulasím, avšak s podmínkou uvedení zdroje: www.helenazavadilova.cz a s mým předchozím souhlasem.