Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

 

PRÁCE S DUŠEMI


"DUŠE ZA NÁMI PŘICHÁZEJÍ S LÁSKOU.
Každá duše, která k nám přichází,
nás potřebuje stejně, jako my
potřebujeme ji. Můžeme jí pomoci svojí láskou."


Práce s dušemi je velice krásná. Kdysi dávno mi řekl jeden člověk, že jsem se asi zbláznila, když jsem se rozhodla učit svoje žáky už v prvním stupni Kineziologie světla odvádět duše do světla a řešit vztahy lidí s dušemi zemřelých.

Měla jsem na to jiný názor a dnes po mnoha letech vlastních zkušeností a také zkušeností mých studentů mohu říci, že je to krásná a velice potřebná práce.

Je potřeba říci, že práce s dušemi je vždy otázkou povolení, zda duše, které jsou u člověka, který ke mně přichází, je možné již odvést do světla nebo některé úrovně světla, nebo ještě ne.

O duších a světle připravuji svoji knihu. Je velké množství informací, které nám duše zemřelných vzkazují. Je také mnoho duší živých lidí, které nejsou úplné a celistvé a jejich některé části se zatoulaly.
Člověk potom chodí jako "tělo bez duše".

Duše jsem viděla a cítila od svého dětství. Jen jsem s nimi dlouho nekomunikovala. Teprve až v době, kdy jsem začala dělat terapie, přicházeli za mnou lidé, kteří měli přivtělené duše na potřebovali moji pomoc.

Je úžasné, jaké velké množství duší za mnou přichází a také na moje semináře Kineziologie světla. Přijímám je s pokorou a láskou a vím, že jsme všichni pod ochranou Boží. Za odváděné duše se vždy pomodlím.
Modlitba je důležitá součást mého života.

Ať už máme u sebe světlou nebo temnou duši, nejsou u nás náhodou. Přišly za námi proto, že potřebují pomoci a touží po světle.
Odpusťte těm temným, že si našly zrovna Vás a požádejte je o odpuštění. Určitě jste se s ními tomto nebo v některém životě již potkali a nedořešili jste si spolu vzájemné vztahy.

Duše světlé jsou většinou duše našich milovaných nebo přátel,
které jsme ještě nedokázali svojí láskou nebo žalem pustit do světla.

Odpusťte svým milovaným, že Vás opustili.

Stejně jako s lidskými dušemi, je možné pracovat také s dušemi zemřelých zvířat.

Pokud jste dočetli až sem, prosím, pomodlete se za duše všech zemřelých na celé planetě Zemi.

"Odpočinutí věčné, dej jim, Pane a světlo věčné
ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. AMEN."

Děkuji Vám.

Pokud máte problém s dušemi, které jsou s Vámi a nechtějí odejít,
můžete se na mě obrátit. Ráda Vám pomohu a také duším, které jsou s Vámi, pokud to bude Boží vůle.

Objednávky terapie: tel. +420 775 332 319 
Místo konání terapií v České republice: Zlín, Praha

Tel. objednávky: pondělí 10.00 - 12. 00

Termín terapie závisí od mé pracovní vytíženosti.