Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

TERAPIE NA DÁLKU


Mnoho lidí mi píše, abych na nich dělala terapii na dálku. Ano, umím to, ale nikdy to nenahradí kontakt mezi klientem a terapeutem. Pokud je to možné a zdravotní stav vám to dovolí, doporučuji osobní konzultaci a osobní léčení.

Také ke mně přicházejí klienti, kteří mě tzv. "nepustí k sobě" a chtějí, abych pracovala na dálku např. na jejich dětech.

TOTO JE NEJTĚŽŠÍ PRÁCE,PROTOŽE PROBLÉMY DĚTÍ JSOU PROBLÉMY RODIČŮ.
POKUD SE NEOTEVŘE POMOCI RODIČ, S NÍMŽ PRACUJI, NEMŮŽE
DOBĚHNOUT ENERGIE POMOCI K JEHO DÍTĚTI !!!

Tato energie světla, lásky a pomoci proběhne jen částečně. Doběhne celá až tehdy, kdy člověk,
s nímž jsem pracovala se tzv. "OTEVŘE". Znamená to, že to bude až tehdy, kdy tento člověk otevře své srdce čisté a bezpodmínečné lásce v sobě.

Osobním kontaktem a pohledem z očí do očí si s druhým člověkem nacházím cestu skrze duši člověka.

Mnohokrát, když se mě lidé ptali, jestli umím pracovat a léčit také tzv. "na dálku", jsem jim odpovídala, že umím, ale že tak nepracuji.

Práce na dálku má svá pravidla, která je nutno dodržet.

Je však mnoho těžkých okamžiků v životě člověka, kdy se stane nehoda nebo velmi těžké zranění, náhlá nemoc nebo jiné velice těžké osobní situace.
V takových momentech ráda pomohu.

Je však třeba, aby mne požádal někdo z rodiny takto postiženého člověka - osobně nebo telefonicky.

Je samozřejmě otázka, zda na dálku pracuji
v minulých životech nebo s člověkem v komatu na jeho fyzickém těle.
Obojí je náročné.

S lidmi na dálku pracuji telepaticky.

Pokud potřebujete moji pomoc na dálku, potom je potřeba znát:
datum narození člověka, který potřebuje pomoc a místo,
kde se právě nachází, dobré je vidět jeho fotografii.

NA DÁLKU MOHU POMOCI I LIDEM V ZAHRANIČÍ.

Pokud potřebujete pomoc na dálku, ráda Vám pomohu.

PŘI PRÁCI NA DÁLKU, JE TŘEBA PLATBA ZA TERAPII PŘEDEM.

V PŘÍPADECH SOS, okamžité pomoci na dálku,
Vám službu naúčtuju dodatečně, splatnost je do 3 dnů ode dne pomoci.

TERAPIE ZDARMA NEPROVÁDÍM.

Je třeba vědět, že pokud mne požádáte o okamžitou pomoc na dálku,
je třeba ji také zaplatit, aby vše bylo v souladu a v harmonii
s Božími a vesmírnými zákony.
 Je třeba dodržovat ZÁKON DÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ..

Přeji Vám všem, hodně zdraví a lásky a posílám Vám světlo.

Těším se na setkání s Vámi kontaktní nebo na dálku.
S láskou  Helena ZavadilováTerapie je možné objednat telefonicky
na tel.: + 420 775 332 319.
.
telefonické objednávky: pondělí 10.00 - 12.00 hod.

Termíny dle časových možností.
Místo konání terapií v České republice: Zlín, Praha, na dálku možno i přes skype.