Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

MODLITBY SVĚTLA


Modlitba je rozhovor s Bohem a tichá meditace s nejvyšším
dobrem v nás.

Modlitba je odrazem čisté lásky v nás, vysílaná s pokorou a láskou k Bohu a ke všem, k nimž se modlíme.

Modlitba je nejvyšší a nejčistčí terapie, kterou dokáže každý člověk.MODLITBA K BOHU
Autorka: Helena Zavadilová

 

Pane Bože, s pokorou a láskou Tě prosím o Tvoji Boží
lásku, Boží světlo, Boží pomoc, Boží milost,  Boží
odpuštění, Boží ochranu, Boží vedení, Boží sílu
a Boží požehnání do mého života, do životů
všech mých milovaných a všech
lidí a bytostí
na celé
planetě Zemi
a v celém Vesmíru
v souladu s Tvojí vůlí.
Dej prosím, ať dokážeme
projít touto transformací světla
s láskou, vírou, nadějí a světlem v sobě.
Děkuji Ti, Pane Bože, s pokorou a láskou. AMEN.

 

 

 


Máte právo prosit Boha o pomoc. Modlete se a uvidíte v životě zázraky.

Pokud právě řešíte jakoukoliv záležitost ve svém životě, modlete se každý den pravidelně Modlitbu k Bohu. Ukáže se Vám cesta, jak máte tuto situaci vyřešit.
 

POŽEHNÁNÍ


Na jedné přednášce v Praze se mě zeptal jeden posluchač, jaký je můj názor na požehnání. Ptal se, jestli je možné, abychom žehnali jeden druhému.

Moje odpověď byla jednoduchá: ANO. Je třeba si žehnat a žít požehnaný život.
Požehnaní je výraz hluboké úcty a lásky k člověku.

Při svých terapiích žehnám všem, kteří si ke mně najdou cestu.
Požehnání je přijetí čisté lásky, kterou v sobě nese žehnající
i požehnaný.


Žehnejte si navzájem veškerým dobrem. Jste Boží děti a máte právo žehnat sobě a všem svým milovaným.


Žehnám nyní s láskou sobě a Vám všem do Vašich životů.

 Ať  Vás Bůh a Vaši andělé strážní provázejí.

 

Helena Zavadilová