Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

Poselství Ježíše pro rok 2010

Srdečně Vás zdravím v Novém roce 2010, který bude a je rokem velice silným a transformačním.

Přeji všem lidem na planetě Zemi, aby byli šťastní, aby měli co jíst, aby byli zdraví a aby měli lásku a úctu jeden ke druhému, člověk k člověku, národ k národu.

V lednu probíhá veliká transformační změna u všech lidí, kteří jsou na Cestě světla ve svém životě. Budete cítit změny nálad, smutky, možná také zlobu, nenávist, pocity beznaděje, samotu. To všechno se neděje náhodou. Je třeba pracovat na sobě. To je poselství tohoto roku. Bez práce na sobě budete propadat zoufalství, sebelítosti a mnozí mohou upadnout do nemocí a budou se divit, proč.

Ježíš ve Vás věří a ví, že jste silní a nesete v sobě Světlo Ježíše Krista a že se o Vás nemusí bát. Každý člověk v sobě nese světlo Ježíše Krista a tato síla Božího světla v nás nám pomůže vždy najít východisko.


Ano, transformace roku 2010 je veliká. V závěru roku 2009 se otevíraly Brány světla a aby byla zachována harmonie ve Vesmíru, byly otevřeny také Brány temnoty. Brány temnoty se otevírají proto, abychom mohli již zpracovat temné stránky našeho bytí. V roce 2009 odvedli lidé na planetě Zemi veliký kus světelné práce nejen na sobě, ale v celém Vesmíru. Světelné bytosti z Vesmíru a planety Země nás všechny velice milují a pomáhají nám. Pomáhají nám také jiné civilizace, o kterých se již brzy dozvíme.

Tím, že dokážeme projít zkouškami, které na nás v tomto roce čekají, se posuneme vpřed ve svém duchovním vývoji. Ten, kdo nebude na sobě pracovat, zůstane stát na místě.

Ten, kdo bude na sobě pracovat se bude posouvat vpřed a bude přijímat zpět svoje schopnosti a dovednosti ze svých minulých životů a ze svého Vesmírného bytí.

Tato transformace se týká všeho lidstva na planetě Zemi, protože se otevřela Karma lidstva, Karma planety Země a Vesmírná karma.

Všechno směřuje k tomu, abychom obnovili Řád lásky na planetě Zemi. Abychom našli sami sebe a dali lásku sobě. Ježíš mi sděluje, že
práce na sobě a láska k sobě je základem duchovního růstu.
Nezapomínejte na to.

Kdykoliv budete potřebovat Světlo Ježíše Krista, on je s Vámi. Stačí si v pokoře poprosit o toto světlo a o pomoc Ježíše. A budou se dít zázraky. Ježíš je stále ve Vás, je stále v každém člověku, který svým dobrem, čistou láskou a světlem probudí Světlo Ježíše Krista v sobě , je v každém člověku, který věří v Ježíše a jeho sílu světla.

Ano, Ježíš byl člověk, tak jako jsme my lidé. Byl výjimečný a jedinečný, tak jako my. Ježíš je syn Boží, jako my jsme Děti Boží. Každý z nás je výjimečný a jedinečný a nese v sobě nekonečné Světlo lásky. Je to světlo bezpodmínečné, čisté, krystalické lásky, kterou máme v sobě. Používejte toto světlo a posílejte ho tam, kde je to zapotřebí. Nikdy Vám ho neubude.

Rok 2010 je rok změn. Budou se dít změny ve Vašich životech. Očekávejte jen pozitivní změny. Unesete všechno, co budete prožívat. Dokážete být tím
světlem a láskou pro sebe a pro druhé.


Velice nás všechny potřebuje Matka Země. Dnes ráno mi sděleno následující. Není důležité Vaše hmotné bohatství. K čemu Vám budou domy, peníze a hojnost hmotných statků, když Vaše Matka pláče. Zachraňte Matku Zemi ! To je Vás prvořadý úkol.
Když nebude planeta Země, nebudete Vy.

Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že máme Matce Zemi posílat výklady Mandal uvědomění, že máme posílat Matce Zemi Světlo lásky a že máme také fyzicky přiložit ruku k dílu a snažit se šetřit planetu Zemi co nejvíce, že máme používat v domácnostech výrobky, které jsou šetrné k planetě Zemi, třídit odpad apod.

V tomto roce je třeba stále více být Láskou, Světlem, Dobrem, Vírou a Nadějí
pro sebe a pro druhé.

To znamená, uskutečňovat v praxi tyto jednoduché Vesmírné zákony, které jsme v minulosti porušovali. K těmto Vesmírným zákonům jsem přijala dnes toto poselství."Je důležíté pomáhat sobě i druhým, abyste našli znovu svoji víru.
Víru v sebe, víru v Boha, víru v Ježíše, víru v dobro, víru v lásku.

Je třeba dávat sobě lásku a být tou láskou pro sebe i pro druhé.
Ukázat lidem, že láska existuje, že nezemřela a že je tím nejdůležitějším pro náš život. Dávat lásku svým rodičům, dětem, sourozencům a odpouštět jim s láskou.
Dávat lásku planetě Zemi. Cesta lásky je cesta k sobě, cesta k Bohu.

Dobro existuje.
Pokud říkáte, že není, potom nemilujete sami sebe.
Dobro je v každém člověku.
Uvěřte, že Vy jste Dobro a rozsévejte dobro ve svých myšlenkách,
vždy pozitivních, ve svých slovech a ve svých skutcích.
Nechť je každý člověk na planetě Zemi apoštolem,
nechť každý předává Slovo Boží – slovo o Dobru, Lásce, Víře a Naději.

Lidstvo na planetě Zemi má naději.
Vy jste tou nadějí.
Ano, mnozí z Vás jsou plni beznaděje.
Dívají se okolo a přestali věřit, ale MYŠLENKA JE TVOŘIVÁ. Nezapomínejte na to.
Práce na planetě Zemi je dost. Je dost práce pro každého člověka.
Uvěřte v sebe, ve své schopnosti a dovednosti a nenechejte se odradit.
Jsou to zkoušky a změny, kterými procházíte.
Poděkujte za ně Bohu, protože skrze tuto zkušenost procházíte k Moudrosti světla v sobě. Máte právo mít NADĚJI. NADĚJE je Boží jiskra v nás. Nenechejte ji vyhasnout.

Semkněte se, lidé na planetě Zemi, v Jednotu, v jeden národ plný světla.
Je Vás stále víc, vás, kteří toužíte po dobru, lásce a světlu a kteří hledáte
svoji cestu dobra a lásky v životě.
Věřím Vám a žehnám Vám svojí láskou a světlem.
Jsem stále s Vámi a pomáhám Vám.
Raduji se z Tvoření světla na planetě Zemi.
Dokážete všechno, co chcete.


Posilte svoji víru v sebe, dejte sobě lásku, přijměte do svého života světlo a buďte nadějí pro sebe a pro druhé.


Věřím ve Vás stejně, jako Vy věříte ve mně.


Miluji Vás, Ježíš.“
Toto poselství si můžete kopírovat a rozesílat ho dál všem svým přátelům a milovaným v nezměné formě s odkazem na autora a zdroj.

Přijala: Helena Zavadilová, 11. 1. 2010, 17.28 SE, www.helenazavadilova.cz, www.carusell.cz
© Helena Zavadilová, 2010
ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ TOHOTO POSELSTVÍ NEBO JEHO ČÁSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY.

Výklad MANDAL UVĚDOMÍ 2017

VÝKLAD MANDAL UVĚDOMĚNÍ

pro rok 2017 

Přijala: Helena Zavadilová

2. 1. 2017

ROK 2017 je pod číslem 1. Je to rok nových začátků a vítězství v životě.
Přeji Vám všem, abyste si tento rok prožili v lásce, radosti, zdraví a štěstí.
Ať Vás Bůh a andělé ochraňují. Prosím, ochraňujte svoji krásnou planetu Zemi.
Jsme její Děti a naše děti a jejich děti si také zaslouží její krásu a zdraví.
Děkuji Vám všem. Předávám Vám výklad Mandal uvědomění,
aby Vám pomohl najít v životě směr.


Leden = ČISTOTA
V měsíci lednu nás povede mandala uvědomění ČISTOTA. Tento měsíc se lidstvo na planetě Zemi bude očišťovat od kolektivních traumat planety Země a také od vlastních traumat a rodových traumat.Doznívá ještě rok 2016, který byl ve znamení ukončování nedokončeného. Aby mohlo přijít nové, musí odejít staré. Ukliďte si okolo sebe, ve svých vztazích a v sobě.  Požádejte své anděly strážné, aby vám pomohli.Tento měsíc je úžasný.
Afirmace:Přijímám Tě, Čistoto, s láskou. Světlo čistoty září v celém mém bytí. Já jsem ČISTOTA.“

 

Únor = ROVNOVÁHA
V měsíci únoru nám bude pomáhat mandala uvědomění ROVNOVÁHA. Ať už cokoli nebo kdokoli narušil vaši rovnováhu, odpusťte sobě a všem. Rovnováha je v životě velice důležitá. Přináší nám klid a mír a jasné myšlení. Tam, kde je rovnováha, tam je zdraví a radost. V tomto měsíci máte možnost dát svůj život do rovnováhy. Radujte se ze své rovnováhy.
Afirmace:
„Přijímám tě, Rovnováho, s láskou. Zářím Světlem rovnováhy. Já jsem ROVNOVÁHA."


Březen = ROZVOJ
V měsíci březnu nás bude posilovat mandala uvědomění ROZVOJ. Každý den procházíme rozvojem, a to jak duchovním, mentálním, tak fyzickým. Rozvíjíme se stále a také naše vzájemné vztahy na pracovišti, partnerské a rodinné. Věřte sobě a svému rozvoji. Rozvíjejte láskyplně všechny svoje vztahy. Co zasejete, to sklidíte. Vyřešte si svůj vztah k sobě. Tím začne váš veliký rozvoj. Rozvíjejte se s láskou k sobě.
Afirmace: "Rozvoj je součástí mého růstu. Každý den se rozvíjím. Zářím 
Světlem rozvoje. Já jsem ROZVOJ."

Duben = LEHKOST
V dubnu nás provází mandala uvědomění LEHKOST. Tato mandala nám sděluje, že se máme odevzdat všechnu tíhu svého života a své starosti do rukou Božích a do Božího světla. Vzdejte se své nezdravé zodpovědnosti za všechno a za všechny. Netrapte se minulostí a prožívejte a žijte svůj život s lehkostí a s lehkostí přijměte také radost do života.Radujte se.
Afirmace:„Přijímám tě, Lehkosti bytí. Zářím Světlem lehkosti.
Já jsem LEHKOST BYTÍ.“

                                                                

Květen = ZDRAVÍ
V měsíci lásky, v květnu, nám bude pomáhat mandala uvědomění ZDRAVÍ. Je třeba si uvědomit, že zdraví je největší poklad, který máme. Je důležité zdravě žít a mít zdravé myšlenky, slova a skutky.Zdraví je tam, kde je láska. Uzdravte své vztahy v rodině a v partnerství. Starejte se láskyplně o sebe a své zdraví.Prožívejte lásku a radujte se ze svého zdraví.
Afirmace: „Přijímám tě, Zdraví, s láskou. Zářím Světlem zdraví. Já jsem Světlo zdraví. Já jsem ZDRAVÍ.Červen = POZNÁNÍ
V červnu nás bude provázet mandala uvědomění POZNÁNÍ. Ať už prožijete cokoli, přijměte vše jako poznání. Nevyčítejte sami sobě své chyby a omyly. Poučte se z nich, odpusťte si. Život je jedno velké POZNÁNÍ o sobě a o druhých. Jak přijímáte sebe, tak vás vidí druzí. I toto je poznání. Dívejte se na sebe s láskou a úctou a stejně tak na všechny lidi okolo sebe. Každý jsme originál a v každém z nás je diamant.

Afirmace: Vše, co se děje v mém životě, je Poznání.Přijímám tě, Poznání, s láskou. Já jsem POZNÁNÍ."

Červenec = ŽIVOT
V měsíci červenci, v době dovolených a prázdnin, nás bude provázet mandala uvědomění ŽIVOT. Žijte svůj život naplno a v radosti. Užijte si prázdnin a dovolených, naberte si sluníčka a odpočiňte si. Život je potřeba žít a radovat se z něho. Setkávejte se s přáteli a radujte se ze svého života každý den.
Afirmace:
„Přijímám svůj život tady a teď s láskou. Miluji svůj život a život miluje mě. Já jsem ŽIVOT."

Srpen = OCHRANA    
V měsíci srpnu nám bude pomáhat mandala uvědomění OCHRANA.Tato mandala je velice silným a ochranným symbolem. Bude nás provázet a chránit nás.Je třeba si uvědomit s pokorou, že jsme pod ochranou Boží.     Můžeme od sebe pustit všechny strachy a obavy z přítomnosti a také          budoucnosti. Uvědomte si v tomto období také planetu Zemi a ochraňujte ji. Není tady jen pro nás, ale také pro naše děti a jejich děti.
Afirmace: "Přijímám tě, Ochrano, s láskou. Přijímám Světlo ochrany. Já jsem OCHRANA."


Září = MOUDROST 
V měsíci září nám bude pomáhat mandala uvědomění MOUDROST. Budeme si uvědomovat svoji moudrost a budeme ji používat. Každý člověk je moudrý. Moudrost si neseme v sobě. V tomto měsíci porozumíme mnohým situacím, svým milovaným a sami sobě díky své moudrosti.Věřte ve svoji moudrost.
Afirmace:
„Přijímám tě, Moudrosti, s láskou. Zářím Světlem moudrosti. Já jsem MOUDROST."

                                    
Říjen = SLUNCE 

V měsíci říjnu nám bude pomáhat působení mandaly uvědomění SLUNCE. Slunce je ochranný symbol života na planetě Zemi a naší životní energie. Je třeba, abychom si uvědomili Slunce uvnitř sebe a abychom rozzářili slunce ve svém životě. Je potřeba se otevřít radosti a pustit od sebe smutek a obavy. Věřte, že váš život má smysl. Slunce vychází každý den a je tady pro vás.
Afirmace:
„Přijímám tě, Slunce a přijímám tvoje Boží světlo.
 Já jsem SLUNCE.“

Listopad = KRÁSA
V měsíci listopadu na nás bude působit mandala uvědomění KRÁSA. Budeme si uvědomovat krásu svého života, krásu planety Země a také svoji krásu. Krásu má v sobě každý člověk. Krásu tvoříme svými myšlenkami, slovy a skutky. Uvěřte ve svoji krásu a podívejte se okolo sebe na krásu planety Země. Krása je v nás a všude okolo nás. Dokážete to, neboť vy jste Krása.
Afirmace:„Přijímám tě, Kráso, s láskou. Zářím Světlem krásy.
Já jsem KRÁSA.“

Prosinec - SOULAD
V měsíci prosinci nám bude pomáhat mandala uvědomění SOULAD. Budeme hledat soulad v našich životech a zvažovat, které aktivity v životě potřebujeme a které nám přináší nesoulad. Rozhodnost bude hrát velkou roli v tomto měsíci. Soulad je všude tam, kde přijímám pravdu o životě. Jaký bude tento váš měsíc, takový bude váš příští rok. Soustřeďte se na lásku. Tak najdete svůj soulad.
Afirmace: „Soulad se součástí mého života. Zářím světlem souladu. Já jsem SOULAD."

MANDALOU ROKU 2017 je mandala uvědomění ZÁKLAD. Tato mandala nám pomáhá, abychom přijali lásku v životě a našli lásku. Pomáhá nám uvědomit si, že cesta ke štěstí je skrze odpuštění sobě a všem.

Afirmace: „Základem bytí je Láska. Základem lásky je odpuštění. Odpouštím sobě a všem. Miluji sebe. Já jsem Základ.".

MANDALOU POŽEHNÁNÍ pro rok 2017 pro všechny lidi na planetě Zemi je mandala uvědomění SÍLA. Každý člověk má v sobě sílu změnit svůj život a žít radostně a šťastně. Společně v Jednotě lidstva je také velká síla. Věřte ve svoji sílu a v sílu lidstva na planetě Zemi. Mandala uvědomění Síla je také spojována s Mariií Magdalénou a Matkou Zemí. Přijměte jejich požehnání, ochranu a pomoc v tomto roce. Otevřete své srdce planetě Zemi. Používejte ve svém životě největší sílu, kterou máte. je to SÍLA LÁSKY.
 
Afirmace: „Přijímám svoji sílu. Zářím Světlem síly. Já jsem Světlo síly. Já jsem Síla.".

  • PODPOROU nám v tomto roce bude mandala uvědomění LÁSKA. Znamená to, že skrze lásku dokážeme přijmout nové začátky v tomto roce a vše, co tento rok přinese.
  • POSÍLENÍM nám bude mandala uvědomění PRŮVODCE. Nechejte se vést ve svém životě svými duchovními i lidskými průvodci, aby vám ukázali správnou cestu na křižovatkách života.
  • CÍL tohoto roku pro všechny lidi na planetě Zemi je nám sdělován skrze mandalu uvědomění VESMÍR, která nám pomáhá uvědomit si, že jsme součástí celého Vesmíru. Je důležité, abychom veškerý Vesmír v nás i okolo nás rozzářili láskou, světlem, vírou a nadějí.
  • BOŽÍ CÍL tohoto roku vyjadřuje mandala uvědomění ZROZENÍ. Tento rok bude o nových začátcích v minulých i současných vztazích, v rodinách a také v zaměstnání. Máme možnost začít lépe, bohatější o moudrost, kterou jsme prošli v roce minulém.

 

DOPORUČENÍ: Pokud máte knihu a karty Mandaly uvědomění, vyložte si svůj výklad roku na str. 54 a 55. Namalujte si Mandaly uvědomění na velký papír a udělejte si svůj vlastní kalendář toto roku. Kalendář s výkladem roku si dejte na místo, kde ho každý den dobře uvidíte. Každý měsíc si budete uvědomovat, která mandala Vám pomáhá.  Přeji Vám, aby Vám Bůh a mandaly uvědomění prozářily život. Je krásné, že mi voláte a říkáte. "Mám svůj kalendář roku." Mám z Vás všech velikou radost.

Nová kniha a karty LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA Vám mohou pomoci léčit sebe a svůj život. Každá modlitba je také terapií.Naučte se s nimi pracovat stejně jako s Mandalami uvědomění. Zamíchejte si karty a vytáhněte si léčivou modlitbu světla na jakýkoliv svůj problém nebo do jakékoliv situace. Věřte v Boží pomoc a lásku. Pomodlete se modlitbu NAHLAS, 3x za sebou. Přeji Vám, aby vám pomohly Léčivé modlitby světla uzdravit vaše životy a byly pro vás Paprsky Božího světla. VY TVOŘÍTE SVŮJ ŽIVOT A SVÉ ŠTĚSTÍ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knihy a karty Mandaly uvědomění si můžete objednat na tel.: +420 775 332 319, PŘIPRAVUJEME NOVÉ VYDÁNÍ, PRVNÍ NÁKLAD JE V SOUČASNÉ DOBĚ JIŽ ÚPLNĚ ROZEBRÁN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento výklad je určený jen pro čtení na stránkách www.carusell.cz a www.helenazavadilova.cz. Není určen pro rozesílání, kopírování ani komerční účely. Prosím, abyste autorství tohoto článku ctili. Děkuji Vám. Helena Zavadilová.

 

POSELSTVÍ ROKU 2017ROK 2017 = rok ŠTĚSTÍ


Rok 2017 je rok nových začátku a nových výzev. V letošním roce prožijeme mnoho dobrého a díky tomu, co jsme v loňském roce dokázali uzavřít a ukončit, půjdeme vpřed. Budou nám přicházet nové nápady, nové aktivity, noví přátelé. V rodinách se budou zlepšovat vzájemné vztahy. Je třeba, abychom rozvíjeli dál své schopnosti a dovednosti, abychom ve svých myšlenkách tvořili svůj dobrý a šťastný osud. Odložte vše, co již nepotřebujete a začněte znovu žít radostně, zdravě a šťastně.
Aktivně budujte své štěstí. Je tady pro Vás.


LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA pro rok 2017

LEDEN - Modlitba za Boží řád
ÚNOR - Modlitba před jídlem
BŘEZEN - Modlitba o Boží zasvěcení
DUBEN - Modlitba o Boží odpuštění
KVĚTEN - Modlitba o Boží štěstí
ČERVEN - Modlitba ke Sv. Kryštofovi
ČERVENEC - Modlitba Porozumění
SRPEN - Modlitba o Boží milosrdenství
ZÁŘÍ - Modlitba o Boží vidění
ŘÍJEN - Modlitba o Boží vedení
LISTOPAD - Modlitba Naděje
PROSINEC - Modlitba za Boží rod________________________________________________________________________________

LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA
kniha a 100 modliteb
pro sebeléčení