Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

VÝKLAD MANDAL UVĚDOMĚNÍ

pro rok 2017 

Přijala: Helena Zavadilová

2. 1. 2017

ROK 2017 je pod číslem 1. Je to rok nových začátků a vítězství v životě.
Přeji Vám všem, abyste si tento rok prožili v lásce, radosti, zdraví a štěstí.
Ať Vás Bůh a andělé ochraňují. Prosím, ochraňujte svoji krásnou planetu Zemi.
Jsme její Děti a naše děti a jejich děti si také zaslouží její krásu a zdraví.
Děkuji Vám všem. Předávám Vám výklad Mandal uvědomění,
aby Vám pomohl najít v životě směr.


Leden = ČISTOTA
V měsíci lednu nás povede mandala uvědomění ČISTOTA. Tento měsíc se lidstvo na planetě Zemi bude očišťovat od kolektivních traumat planety Země a také od vlastních traumat a rodových traumat.Doznívá ještě rok 2016, který byl ve znamení ukončování nedokončeného. Aby mohlo přijít nové, musí odejít staré. Ukliďte si okolo sebe, ve svých vztazích a v sobě.  Požádejte své anděly strážné, aby vám pomohli.Tento měsíc je úžasný.
Afirmace:Přijímám Tě, Čistoto, s láskou. Světlo čistoty září v celém mém bytí. Já jsem ČISTOTA.“

 

Únor = ROVNOVÁHA
V měsíci únoru nám bude pomáhat mandala uvědomění ROVNOVÁHA. Ať už cokoli nebo kdokoli narušil vaši rovnováhu, odpusťte sobě a všem. Rovnováha je v životě velice důležitá. Přináší nám klid a mír a jasné myšlení. Tam, kde je rovnováha, tam je zdraví a radost. V tomto měsíci máte možnost dát svůj život do rovnováhy. Radujte se ze své rovnováhy.
Afirmace:
„Přijímám tě, Rovnováho, s láskou. Zářím Světlem rovnováhy. Já jsem ROVNOVÁHA."


Březen = ROZVOJ
V měsíci březnu nás bude posilovat mandala uvědomění ROZVOJ. Každý den procházíme rozvojem, a to jak duchovním, mentálním, tak fyzickým. Rozvíjíme se stále a také naše vzájemné vztahy na pracovišti, partnerské a rodinné. Věřte sobě a svému rozvoji. Rozvíjejte láskyplně všechny svoje vztahy. Co zasejete, to sklidíte. Vyřešte si svůj vztah k sobě. Tím začne váš veliký rozvoj. Rozvíjejte se s láskou k sobě.
Afirmace: "Rozvoj je součástí mého růstu. Každý den se rozvíjím. Zářím 
Světlem rozvoje. Já jsem ROZVOJ."

Duben = LEHKOST
V dubnu nás provází mandala uvědomění LEHKOST. Tato mandala nám sděluje, že se máme odevzdat všechnu tíhu svého života a své starosti do rukou Božích a do Božího světla. Vzdejte se své nezdravé zodpovědnosti za všechno a za všechny. Netrapte se minulostí a prožívejte a žijte svůj život s lehkostí a s lehkostí přijměte také radost do života.Radujte se.
Afirmace:„Přijímám tě, Lehkosti bytí. Zářím Světlem lehkosti.
Já jsem LEHKOST BYTÍ.“

                                                                

Květen = ZDRAVÍ
V měsíci lásky, v květnu, nám bude pomáhat mandala uvědomění ZDRAVÍ. Je třeba si uvědomit, že zdraví je největší poklad, který máme. Je důležité zdravě žít a mít zdravé myšlenky, slova a skutky.Zdraví je tam, kde je láska. Uzdravte své vztahy v rodině a v partnerství. Starejte se láskyplně o sebe a své zdraví.Prožívejte lásku a radujte se ze svého zdraví.
Afirmace: „Přijímám tě, Zdraví, s láskou. Zářím Světlem zdraví. Já jsem Světlo zdraví. Já jsem ZDRAVÍ.Červen = POZNÁNÍ
V červnu nás bude provázet mandala uvědomění POZNÁNÍ. Ať už prožijete cokoli, přijměte vše jako poznání. Nevyčítejte sami sobě své chyby a omyly. Poučte se z nich, odpusťte si. Život je jedno velké POZNÁNÍ o sobě a o druhých. Jak přijímáte sebe, tak vás vidí druzí. I toto je poznání. Dívejte se na sebe s láskou a úctou a stejně tak na všechny lidi okolo sebe. Každý jsme originál a v každém z nás je diamant.

Afirmace: Vše, co se děje v mém životě, je Poznání.Přijímám tě, Poznání, s láskou. Já jsem POZNÁNÍ."

Červenec = ŽIVOT
V měsíci červenci, v době dovolených a prázdnin, nás bude provázet mandala uvědomění ŽIVOT. Žijte svůj život naplno a v radosti. Užijte si prázdnin a dovolených, naberte si sluníčka a odpočiňte si. Život je potřeba žít a radovat se z něho. Setkávejte se s přáteli a radujte se ze svého života každý den.
Afirmace:
„Přijímám svůj život tady a teď s láskou. Miluji svůj život a život miluje mě. Já jsem ŽIVOT."

Srpen = OCHRANA    
V měsíci srpnu nám bude pomáhat mandala uvědomění OCHRANA.Tato mandala je velice silným a ochranným symbolem. Bude nás provázet a chránit nás.Je třeba si uvědomit s pokorou, že jsme pod ochranou Boží.     Můžeme od sebe pustit všechny strachy a obavy z přítomnosti a také          budoucnosti. Uvědomte si v tomto období také planetu Zemi a ochraňujte ji. Není tady jen pro nás, ale také pro naše děti a jejich děti.
Afirmace: "Přijímám tě, Ochrano, s láskou. Přijímám Světlo ochrany. Já jsem OCHRANA."


Září = MOUDROST 
V měsíci září nám bude pomáhat mandala uvědomění MOUDROST. Budeme si uvědomovat svoji moudrost a budeme ji používat. Každý člověk je moudrý. Moudrost si neseme v sobě. V tomto měsíci porozumíme mnohým situacím, svým milovaným a sami sobě díky své moudrosti.Věřte ve svoji moudrost.
Afirmace:
„Přijímám tě, Moudrosti, s láskou. Zářím Světlem moudrosti. Já jsem MOUDROST."

                                    
Říjen = SLUNCE 

V měsíci říjnu nám bude pomáhat působení mandaly uvědomění SLUNCE. Slunce je ochranný symbol života na planetě Zemi a naší životní energie. Je třeba, abychom si uvědomili Slunce uvnitř sebe a abychom rozzářili slunce ve svém životě. Je potřeba se otevřít radosti a pustit od sebe smutek a obavy. Věřte, že váš život má smysl. Slunce vychází každý den a je tady pro vás.
Afirmace:
„Přijímám tě, Slunce a přijímám tvoje Boží světlo.
 Já jsem SLUNCE.“

Listopad = KRÁSA
V měsíci listopadu na nás bude působit mandala uvědomění KRÁSA. Budeme si uvědomovat krásu svého života, krásu planety Země a také svoji krásu. Krásu má v sobě každý člověk. Krásu tvoříme svými myšlenkami, slovy a skutky. Uvěřte ve svoji krásu a podívejte se okolo sebe na krásu planety Země. Krása je v nás a všude okolo nás. Dokážete to, neboť vy jste Krása.
Afirmace:„Přijímám tě, Kráso, s láskou. Zářím Světlem krásy.
Já jsem KRÁSA.“

Prosinec - SOULAD
V měsíci prosinci nám bude pomáhat mandala uvědomění SOULAD. Budeme hledat soulad v našich životech a zvažovat, které aktivity v životě potřebujeme a které nám přináší nesoulad. Rozhodnost bude hrát velkou roli v tomto měsíci. Soulad je všude tam, kde přijímám pravdu o životě. Jaký bude tento váš měsíc, takový bude váš příští rok. Soustřeďte se na lásku. Tak najdete svůj soulad.
Afirmace: „Soulad se součástí mého života. Zářím světlem souladu. Já jsem SOULAD."

MANDALOU ROKU 2017 je mandala uvědomění ZÁKLAD. Tato mandala nám pomáhá, abychom přijali lásku v životě a našli lásku. Pomáhá nám uvědomit si, že cesta ke štěstí je skrze odpuštění sobě a všem.

Afirmace: „Základem bytí je Láska. Základem lásky je odpuštění. Odpouštím sobě a všem. Miluji sebe. Já jsem Základ.".

MANDALOU POŽEHNÁNÍ pro rok 2017 pro všechny lidi na planetě Zemi je mandala uvědomění SÍLA. Každý člověk má v sobě sílu změnit svůj život a žít radostně a šťastně. Společně v Jednotě lidstva je také velká síla. Věřte ve svoji sílu a v sílu lidstva na planetě Zemi. Mandala uvědomění Síla je také spojována s Mariií Magdalénou a Matkou Zemí. Přijměte jejich požehnání, ochranu a pomoc v tomto roce. Otevřete své srdce planetě Zemi. Používejte ve svém životě největší sílu, kterou máte. je to SÍLA LÁSKY.
 
Afirmace: „Přijímám svoji sílu. Zářím Světlem síly. Já jsem Světlo síly. Já jsem Síla.".

  • PODPOROU nám v tomto roce bude mandala uvědomění LÁSKA. Znamená to, že skrze lásku dokážeme přijmout nové začátky v tomto roce a vše, co tento rok přinese.
  • POSÍLENÍM nám bude mandala uvědomění PRŮVODCE. Nechejte se vést ve svém životě svými duchovními i lidskými průvodci, aby vám ukázali správnou cestu na křižovatkách života.
  • CÍL tohoto roku pro všechny lidi na planetě Zemi je nám sdělován skrze mandalu uvědomění VESMÍR, která nám pomáhá uvědomit si, že jsme součástí celého Vesmíru. Je důležité, abychom veškerý Vesmír v nás i okolo nás rozzářili láskou, světlem, vírou a nadějí.
  • BOŽÍ CÍL tohoto roku vyjadřuje mandala uvědomění ZROZENÍ. Tento rok bude o nových začátcích v minulých i současných vztazích, v rodinách a také v zaměstnání. Máme možnost začít lépe, bohatější o moudrost, kterou jsme prošli v roce minulém.

 

DOPORUČENÍ: Pokud máte knihu a karty Mandaly uvědomění, vyložte si svůj výklad roku na str. 54 a 55. Namalujte si Mandaly uvědomění na velký papír a udělejte si svůj vlastní kalendář toto roku. Kalendář s výkladem roku si dejte na místo, kde ho každý den dobře uvidíte. Každý měsíc si budete uvědomovat, která mandala Vám pomáhá.  Přeji Vám, aby Vám Bůh a mandaly uvědomění prozářily život. Je krásné, že mi voláte a říkáte. "Mám svůj kalendář roku." Mám z Vás všech velikou radost.

Nová kniha a karty LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA Vám mohou pomoci léčit sebe a svůj život. Každá modlitba je také terapií.Naučte se s nimi pracovat stejně jako s Mandalami uvědomění. Zamíchejte si karty a vytáhněte si léčivou modlitbu světla na jakýkoliv svůj problém nebo do jakékoliv situace. Věřte v Boží pomoc a lásku. Pomodlete se modlitbu NAHLAS, 3x za sebou. Přeji Vám, aby vám pomohly Léčivé modlitby světla uzdravit vaše životy a byly pro vás Paprsky Božího světla. VY TVOŘÍTE SVŮJ ŽIVOT A SVÉ ŠTĚSTÍ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knihy a karty Mandaly uvědomění si můžete objednat na tel.: +420 775 332 319, PŘIPRAVUJEME NOVÉ VYDÁNÍ, PRVNÍ NÁKLAD JE V SOUČASNÉ DOBĚ JIŽ ÚPLNĚ ROZEBRÁN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento výklad je určený jen pro čtení na stránkách www.carusell.cz a www.helenazavadilova.cz. Není určen pro rozesílání, kopírování ani komerční účely. Prosím, abyste autorství tohoto článku ctili. Děkuji Vám. Helena Zavadilová.