Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

Srdečně Vás zdravím v Novém roce 2010, který bude a je rokem velice silným a transformačním.

Přeji všem lidem na planetě Zemi, aby byli šťastní, aby měli co jíst, aby byli zdraví a aby měli lásku a úctu jeden ke druhému, člověk k člověku, národ k národu.

V lednu probíhá veliká transformační změna u všech lidí, kteří jsou na Cestě světla ve svém životě. Budete cítit změny nálad, smutky, možná také zlobu, nenávist, pocity beznaděje, samotu. To všechno se neděje náhodou. Je třeba pracovat na sobě. To je poselství tohoto roku. Bez práce na sobě budete propadat zoufalství, sebelítosti a mnozí mohou upadnout do nemocí a budou se divit, proč.

Ježíš ve Vás věří a ví, že jste silní a nesete v sobě Světlo Ježíše Krista a že se o Vás nemusí bát. Každý člověk v sobě nese světlo Ježíše Krista a tato síla Božího světla v nás nám pomůže vždy najít východisko.


Ano, transformace roku 2010 je veliká. V závěru roku 2009 se otevíraly Brány světla a aby byla zachována harmonie ve Vesmíru, byly otevřeny také Brány temnoty. Brány temnoty se otevírají proto, abychom mohli již zpracovat temné stránky našeho bytí. V roce 2009 odvedli lidé na planetě Zemi veliký kus světelné práce nejen na sobě, ale v celém Vesmíru. Světelné bytosti z Vesmíru a planety Země nás všechny velice milují a pomáhají nám. Pomáhají nám také jiné civilizace, o kterých se již brzy dozvíme.

Tím, že dokážeme projít zkouškami, které na nás v tomto roce čekají, se posuneme vpřed ve svém duchovním vývoji. Ten, kdo nebude na sobě pracovat, zůstane stát na místě.

Ten, kdo bude na sobě pracovat se bude posouvat vpřed a bude přijímat zpět svoje schopnosti a dovednosti ze svých minulých životů a ze svého Vesmírného bytí.

Tato transformace se týká všeho lidstva na planetě Zemi, protože se otevřela Karma lidstva, Karma planety Země a Vesmírná karma.

Všechno směřuje k tomu, abychom obnovili Řád lásky na planetě Zemi. Abychom našli sami sebe a dali lásku sobě. Ježíš mi sděluje, že
práce na sobě a láska k sobě je základem duchovního růstu.
Nezapomínejte na to.

Kdykoliv budete potřebovat Světlo Ježíše Krista, on je s Vámi. Stačí si v pokoře poprosit o toto světlo a o pomoc Ježíše. A budou se dít zázraky. Ježíš je stále ve Vás, je stále v každém člověku, který svým dobrem, čistou láskou a světlem probudí Světlo Ježíše Krista v sobě , je v každém člověku, který věří v Ježíše a jeho sílu světla.

Ano, Ježíš byl člověk, tak jako jsme my lidé. Byl výjimečný a jedinečný, tak jako my. Ježíš je syn Boží, jako my jsme Děti Boží. Každý z nás je výjimečný a jedinečný a nese v sobě nekonečné Světlo lásky. Je to světlo bezpodmínečné, čisté, krystalické lásky, kterou máme v sobě. Používejte toto světlo a posílejte ho tam, kde je to zapotřebí. Nikdy Vám ho neubude.

Rok 2010 je rok změn. Budou se dít změny ve Vašich životech. Očekávejte jen pozitivní změny. Unesete všechno, co budete prožívat. Dokážete být tím
světlem a láskou pro sebe a pro druhé.


Velice nás všechny potřebuje Matka Země. Dnes ráno mi sděleno následující. Není důležité Vaše hmotné bohatství. K čemu Vám budou domy, peníze a hojnost hmotných statků, když Vaše Matka pláče. Zachraňte Matku Zemi ! To je Vás prvořadý úkol.
Když nebude planeta Země, nebudete Vy.

Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že máme Matce Zemi posílat výklady Mandal uvědomění, že máme posílat Matce Zemi Světlo lásky a že máme také fyzicky přiložit ruku k dílu a snažit se šetřit planetu Zemi co nejvíce, že máme používat v domácnostech výrobky, které jsou šetrné k planetě Zemi, třídit odpad apod.

V tomto roce je třeba stále více být Láskou, Světlem, Dobrem, Vírou a Nadějí
pro sebe a pro druhé.

To znamená, uskutečňovat v praxi tyto jednoduché Vesmírné zákony, které jsme v minulosti porušovali. K těmto Vesmírným zákonům jsem přijala dnes toto poselství."Je důležíté pomáhat sobě i druhým, abyste našli znovu svoji víru.
Víru v sebe, víru v Boha, víru v Ježíše, víru v dobro, víru v lásku.

Je třeba dávat sobě lásku a být tou láskou pro sebe i pro druhé.
Ukázat lidem, že láska existuje, že nezemřela a že je tím nejdůležitějším pro náš život. Dávat lásku svým rodičům, dětem, sourozencům a odpouštět jim s láskou.
Dávat lásku planetě Zemi. Cesta lásky je cesta k sobě, cesta k Bohu.

Dobro existuje.
Pokud říkáte, že není, potom nemilujete sami sebe.
Dobro je v každém člověku.
Uvěřte, že Vy jste Dobro a rozsévejte dobro ve svých myšlenkách,
vždy pozitivních, ve svých slovech a ve svých skutcích.
Nechť je každý člověk na planetě Zemi apoštolem,
nechť každý předává Slovo Boží – slovo o Dobru, Lásce, Víře a Naději.

Lidstvo na planetě Zemi má naději.
Vy jste tou nadějí.
Ano, mnozí z Vás jsou plni beznaděje.
Dívají se okolo a přestali věřit, ale MYŠLENKA JE TVOŘIVÁ. Nezapomínejte na to.
Práce na planetě Zemi je dost. Je dost práce pro každého člověka.
Uvěřte v sebe, ve své schopnosti a dovednosti a nenechejte se odradit.
Jsou to zkoušky a změny, kterými procházíte.
Poděkujte za ně Bohu, protože skrze tuto zkušenost procházíte k Moudrosti světla v sobě. Máte právo mít NADĚJI. NADĚJE je Boží jiskra v nás. Nenechejte ji vyhasnout.

Semkněte se, lidé na planetě Zemi, v Jednotu, v jeden národ plný světla.
Je Vás stále víc, vás, kteří toužíte po dobru, lásce a světlu a kteří hledáte
svoji cestu dobra a lásky v životě.
Věřím Vám a žehnám Vám svojí láskou a světlem.
Jsem stále s Vámi a pomáhám Vám.
Raduji se z Tvoření světla na planetě Zemi.
Dokážete všechno, co chcete.


Posilte svoji víru v sebe, dejte sobě lásku, přijměte do svého života světlo a buďte nadějí pro sebe a pro druhé.


Věřím ve Vás stejně, jako Vy věříte ve mně.


Miluji Vás, Ježíš.“
Toto poselství si můžete kopírovat a rozesílat ho dál všem svým přátelům a milovaným v nezměné formě s odkazem na autora a zdroj.

Přijala: Helena Zavadilová, 11. 1. 2010, 17.28 SE, www.helenazavadilova.cz, www.carusell.cz
© Helena Zavadilová, 2010
ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ TOHOTO POSELSTVÍ NEBO JEHO ČÁSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY.