Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

NAUKA O SVĚTLE

UČENÍ SVĚTLA JEŽÍŠE KRISTA

„Učení světla Ježíše Krista je určeno
pro všechny lidi, kteří touží najít
sami sebe a světlo Ježíše Krista
v sobě. Je to učení o síle
Boží lásky,

Božího
světla,
Boží pomoci

a Boží milosti,
která k nám přichází.
Je to učení o lásce a světlu.“

 

„Boha si neseme v sobě.Je to světlo Ježíše Krista, je to naše Boží jiskra v nás, je to Ježíš v nás.“


Učení světla Ježíše Krista obsahuje 7 duchovních nauk:

1. Kineziologie světla
2. Fenomén světla
3. Meditace světla
4. Konstelace světla
5. Labyrinty světla
6. Děti světla
7. Světy světla

Toto učení a další nauky jsou součástí celku, který jsem nazvala NAUKA O SVĚTLE, kterou jsem začala přijímat chanellingem a vyučovat v roce 2014.

Otevřením Kristova vědomí v sobě se posouváme ve svém duchovním vývoji na vyšší stupeň.
K tomu nám dopomáhají kniha a karty Mandaly uvědomění.


Další duchovní nauky v současné době zpracovávám do knih. Přijímám je
s pokorou a trpělivostí a velikou vděčností nejen pro sebe, ale pro všechny, kteří jsou již připraveni je přijmout.
Přijímám nové postupy prací na sobě,  nové informace o lidském bytí,
o vesmírném bytí , o jednotlivých úrovních jak světla, tak temnoty. Některé zpracovávám intenzivně po dobu až 18 let a pokračuji v jejich rozvíjení doposud. 


Učení světla Ježíše Krista stále prochází svým vývojem a velikou transformací. Tento vývoj se nedá zastavit. Informace přicházejí z velice vysokých dimenzí světla a stále se otevírají další a další satelity moudrosti světla. Přijímám vše s pokorou, láskou a velikou vděčností.
Bůh mne vede a ukazuje mi cestu. Děkuji za toto vedení s láskou a ve světle.

PRACOVNÍ NÁSTROJE
PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 

NAUKY O SVĚTLE:

1. Kniha a karty MANDALY SVĚTLA
2. Kniha a karty MANDALY UVĚDOMĚNÍ
3. Kniha a karty LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V SOUČASNÉ DOBĚ PŘIPRAVUJI KURZY, které najdete
v odkazu Kalendář  akcí .