Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

 

KINEZIOLOGIE SVĚTLA"Kineziologie Světla je duchovní nauka,
která pomáhá lidem, aby našli Světlo v sobě
a okolo sebe. Je to cesta k Dobru, Lásce,
Víře a Naději v našich životech. Když
najdeme Světlo, najdeme Lásku,
najdeme Štěstí,
a tím
smysl
svého bytí.
Světlo je nekonečné a věčné.“

 

„Kineziologie světla je cestou k lásky k sobě a k druhým lidem, cestou lásky k Bohu, k Ježíši Kristu. Ježíš Kristus nezemřel. Jeho světlo je
čistá Boží láska a Boží světlo v každém z nás.“

Helena Zavadilová,

zakladatelka a autorka duchovní nauky Kineziologie světla


"V roce 2003 jsem založila Školu kineziologie CARUSELL. Tato škola přináší lidem Učení o světle Ježíše Krista v nás a okolo nás, o síle světla, které je v každém člověku, o síle čisté lásky v nás. Je to učení, které přijímám skrze automatické písmo a automatickou kresbu a pomocí dalších  metod.
Je to učení o Dobru, Lásce, Víře a Naději, 
je to učení o síle světla Ježíše Krista v každém člověku.

Nová metoda kineziologie nazvaná – Kineziologie světla používá k práci terapeuta čistou lásku a světlo Ježíše Krista. Tuto metodu  jsem začala tvořit v roce 2001 a od roku  2003 ji vyučuji
ve Škole kineziologie CARUSELL ve Zlíně."

Od samého počátku tvoření Kineziologie světla mi bylo sdělováno, že světlo, s nímž pracuji, je světlo Ježíše Krista, ale v té době ještě nemohla být tato informace sdělena mým studentům a veřejnosti. S pokorou a láskou jsem přijala tuto informaci a pokračovala v učení tak, jak mi sdělovali moji duchovní a světelní ochránci a pomocníci. V průběhu let došlo k výrazným změnám ve výuce Kineziologie světla. Dá se říci, že tak, jak prochází každý člověk svými přeměnami ve svém životě, procházelo také učení Kineziologie světla svým vývojem a transformacemi.“

Rozvoj Kineziologie světla se nedá zastavit. Stále přicházejí nové informace a rozšiřování učení do nebývalé hloubky. V současné době Kineziologii světla zpracovávávám  do knih, abyjiž mohla přijít do rukou všech lidí naladěných na lásku a dobro jako nástroj Boží lásky a lásky Ježíše Krista.První kniha o Kineziologii světla vyjde v roce 2011.

Kineziologie světla prošla svojí první transformací dne 11. 11. 2005, již vytvořené stupně kineziologie byly nahrazeny novým, daleko vyšším učením přicházejícím z vyšších dimenzí světla. Studenti, kteří v té době měli za sebou již 4 až 7 stupňů Kineziologie světla, prošli velkou zkouškou pokory ve chvíli, kdy se vraceli po několikaletém studiu do 2. stupně Kineziologie světla. Tento stupeň byl však daleko vyšší než nejvyšší stupeň, který byl doposud vyučován.

Následně proběhla další transformace Kineziologie světla dne 29. 11. 2006, kdy byl dokončen třetí stupeň Kineziologie světla nazvaný Moudrost světla. Tento stupeň již hovořil otevřeně o lásce a světle Ježíše Krista a obsahoval v sobě již informaci o světle Grálu, které je součástí tohoto učení. Tento stupeň obsahuje práci se sedmi zrcadly a skrze ně s velkými pomocemi.


„Kineziologie světla je duchovní nauka, způsob alternativní medicíny, která je určena pro všechny lidi, kteří touží najít sami sebe a světlo Ježíše Krista v sobě a okolo sebe. Nezáleží na jejich víře a vyznání. Každý člověk je milované Boží dítě. Každý má právo se naučit pracovat s Božím světlem v sobě.“

7 stupňů Kineziologie světla

Každý stupeň Kineziologie světla je stupněm duchovního vývoje

1. stupeň SVĚTLO LÁSKY
2. stupeň ŘÁD SVĚTLA 
3. stupeň MOUDROST SVĚTLA
4. stupeň DUŠE SVĚTLA
5. stupeň SVĚTLO PRAVDY
6. stupeň ZDROJ SVĚTLA
7. stupeň PRVOPOČÁTEK SVĚTLA"Každá z duchovních nauk, které přijímám má stejný základ, avšak jiné postupy . Tímto základem je Boží láska, čistá a bezpodmínečná a světlo Ježíše Krista.

Děkuji Bohu  za všechny dary světla jasnoslyšení, jasnovědění, jasnovidění a jasnocítění. Přijímám je s láskou a přijímám s láskou  a vděčnosti tuto Cestu lásky a světla."

Místo výuky Kineziologie světla: Praha, Zlín, Česká republika.

Lektorka: Helena Zavadilová, autorka

Výuku Kineziologie světla je možné zahájit i v dalších městech, 
případně jiných státech.
Způsob výuky: individuálně, skupinová výuka, výuka přes Skype.

Zájemci o studium informujte se na e-mailu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo
na tel. čísle: +420 775 332 319 (po  9 -18.00)