Vítejte na stránkách

Heleny ZavadilovéKomplet kniha a 100 karet Léčivé modlitby světla
je po Mandalách uvědomění dalším dílem autorky Heleny Zavadilové.

Je součástí edice Sebeléčení světlem. Komplet kniha a karty jsou účinným pomocníkem
v sebeléčení Boží láskou, Boží pomocí a Boží milostí skrze nejvyšší pomoc v životě - modlitbu. Každá léčivá modlitba světla je samostatnou terapií a pomáhá uvolnit hluboké bloky v mnoha sférách a vrstvách našeho bytí až do našich buněk.
Díky těmto modlitbám dokážete zharmonizovat sebe a svůj život a uzdravit vše, co je nemocné. Otevřou se vám vaše schopnosti a dovednosti, které jste neviděli přes svoje trápení a starosti.
Najdete radost a štěstí z každého dne svého života.
Kniha je pomocí pro každého člověka. Modlitby ukazují Boží cestu, na kterou se můžete vstoupit také vy při svém rozhovoru s Bohem.Díky modlitbám na ní dojdete k poznání o sobě
a síle Boží pomoci při svém sebeléčení.

Uzdravte svůj život modlitbami. Modlitba je sebeléčení své mysli, srdce duše i těla.
Modlitba je spojení s nejvyšším dobrem v nás a okolo nás, s nekonečnou čistou láskou.KAŽDÁ MODLITBA JE PAPRSEK BOŽÍHO SVĚTLA.


Kniha má 154 stran, rozměr 105 x 150 mm, karty jsou o rozměru 102 x 72 mm.
Vydalo nakladatelství CARUSELL, 16.02.2016,  ISBN 978-80-904155-2-2

Cena: 525,- Kč, dobírka 99,- Kč/1 ks, při platbě na účet poštovné 65,- Kč.

Objednávat můžete zde, nebo na telefoních číslech v kontaktech.

VÝKLAD MANDAL UVĚDOMĚNÍ
A
 LÉČIVÝCH MODLITEB SVĚTLA

pro rok 2016  

Přijala: Helena Zavadilová , www.carusell.cz

3.1.2016, 21:31  SEČ  a 11. 3. 2016, 0:55 SEČ
MODLITBA  UZDRAVENÍ

„Pane Bože, s pokorou a láskou Tě prosím
o Světlo uzdravení pro všechny lidi a bytosti

na celé planetě Zemi a v celém Vesmíru.
Prosím
uzdrav naši mysl, srdce, duše
a těla a rozzař v celém našem bytí
čistou lásku,
víru, naději
a nekonečné
dobro.

Přijímám
Tě,
Uzdravení
s vírou
a nadějí.

Děkuji Ti,
Pane Bože,
za
uzdravení
s láskou. AMEN.“
Leden - HARMONIE

V měsíci lednu nás povede mandala uvědomění Harmonie. Budeme hledat harmonii v sobě a okolo sebe. Doznívá ještě rok minulý, který byl plný zkoušek a také v závěru roku plný chaosu a únavy. Každý člověk v sobě nese svoji harmonii. Dejte si tento měsíc za úkol najít harmonii ve svém životě. Ve svých myšlenkách si zvolte harmonii. Každá myšlenka je tvořivá a ve své mysli můžete tvořit svoji harmonii. Je to jen na Vás a já věřím, že to dokážete.

Afirmace:Přijímám Tě, Harmonie, s láskou. Zářím světlem harmonie. Já jsem Harmonie.“
Modlitba: MODLITBA ZA DUŠI - přijměte s láskou svoji duši.

 
Únor - ZASVĚCENÍ 

V únoru nás bude provázet mandala uvědomění Zasvěcení. Je to zasvěcení Boží láskou, Božím světlem, Boží pomocí a Boží milostí. Budeme řešit na celé planetě Zemi mnoho situací a velkým pomocníkem, o kterého se budeme opírat bude Bůh. Dokážeme to. Do svých životů si jen dovolte přijmout Boží zasvěcení.

 
Afirmace: „Přijímám Zasvěcení Boží láskou, Božím světlem, Boží pomocí a Boží milostí. Já  jsem Zasvěcení.“
Modlitba: MODLITBA KE Sv. MIKULÁŠI - přijměte hojnost všeho dobrého v životě.


Březen - VÍRA

V měsíci březnu nás bude posilovat mandala uvědomění Víra. Víra je vzácný dar v naší mysli. Když máme víru v sebe, nepochybujeme o sobě. Když věříme sobě a druhým a svému životu, nepotřebujeme mít strach. Také víra v Boha je důležitá, ať jste jakéhokoliv vyznání nebo tzv. „nevěříte v Boha“. Víra v Boha nám dává sílu a odvahu udělat v životě důležité skutky. Nenechte si vzít svoji víru. Věřte v dobro, lásku a moudrost lidstva a lidí okolo vás. Věřte sami sobě.

Afirmace: „Přijímám tě, Víro, s láskou. Zářím Světlem víry. Já jsem Víra.“
Modlitba: MODLITBA O BOŽÍ OSVOBOZENÍ -osvoboďte se ode všeho, co nepotřebujete.


Duben - ŽIVOT

V dubnu nás provází mandala uvědomění Život. Tato mandala nám sděluje, že se máme radovat a žít život v radosti a v lásce a že máme odevzdat své starosti. Netrapte se minulostí a prožívejte a žijte svůj život právě tady a teď v přítomném okamžiku. Přijměte svůj život s láskou jako vzácný Boží dar.


Afirmace:
„Přijímám svůj život tady a teď s láskou. Miluji svůj život a život miluje mě. Já jsem Život."
Modlitba: MODLITBA K JEŽÍŠI  - žádejte Ježíše o pomoc.                                                                


Květen - SOULAD

V měsíci lásky, v květnu, nám bude pomáhat mandala uvědomění Soulad. Budeme hledat soulad v našich životech a zvažovat, které aktivity v životě potřebujeme a které nám přináší nesoulad. Rozhodnost bude hrát velkou roli v tomto měsíci. Soulad je všude tam, kde přijímám pravdu o životě. Co zasejeme v dubnu, budeme v životě sklízet v květnu. Soustřeďte se na lásku. Tak najdete svůj soulad.

Afirmace: „Soulad se součástí mého života. Zářím světlem souladu.Já jsem Soulad.“
Modlitba: MODLITBA KE SV. KATEŘINĚ ALEXANDRIJSKÉ  - pomůže vám s láskou.Červen - LEHKOST

V červnu nás bude provázet mandala uvědomění Lehkost. Je třeba odevzdat svoji tíhu, starosti a zodpovědnost za všechny a za všechno do rukou Božích. Místo všeho, co vás trápí, přijměte do života Lehkost a s lehkostí také radost.Afirmace:
„Přijímám tě, Lehkosti bytí. Zářím Světlem lehkosti. Já jsem Lehkost bytí.“
Modlitba: MODLITBA O BOŽÍ ZNAMENÍ - přijměte Boží znamení do života s láskou.


Červenec - ROVNOVÁHA

V měsíci červenci, v době dovolených a prázdnin, nás bude provázet mandala uvědomění Rovnováha.Rovnováha je v životě velice důležitá. Přináší nám klid a mír a jasné myšlení. Tam, kde je rovnováha, tam je zdraví a radost. Užijte si léto v rovnováze a radosti.

 

Afirmace:
„Přijímám tě, Rovnováho, s láskou. Zářím Světlem rovnováhy. Já jsem Rovnováha."
 Modlitba: MODLITBA ZA MŮJ ROD - přijměte svůj rod s láskou.                                                     


Srpen - KRÁSA

V měsíci srpnu budeme pod ochranou mandaly uvědomění Krása. Budeme si více uvědomovat krásu svého života, krásu planety Země a také svoji krásu. Krásu má v sobě každý člověk. Krásu tvoříme v sobě každou krásnou myšlenkou, krásným slovem a skutkem.Uvěřte ve svoji krásu a projevujte ji v každé své myšlence, v každém slově a ve všem svém konání. Dokážete to, neboť vy jste Krása.

 
Afirmace: „Přijímám tě, Kráso, s láskou. Zářím Světlem krásy. Já jsem Krása.“
Modlitba: MODLITBA KE SV. KRYŠTOFOVI - pomáhá vám na všech křižovatkách života.


Září - PŘEMĚNA 

V měsíci září nám bude pomáhat mandala uvědomění Přeměna. Bude to měsíc velkých změn a proměn. Co je v našich životech již připraveno ke změně, dokážeme změnit. Přijměte všechny změny s láskou. Věřte, že všechny změny, kterými budete procházet právě v tento měsíc, jsou požehnané.

 
Afirmace:
„Přijímám tě, Přeměno, s láskou. Zářím Světlem přeměny. Raduji se z přeměny, kterou procházím.“
Modlitba: MODLITBA ZA DUCHA -
světlo ducha a moudrost ducha je ve vás.


Říjen - CESTA

V měsíci říjnu si máme uvědomit mandalu uvědomění CESTA. V tomto měsíci se budete nacházet na různých křižovatkách svých životních cest. Věřte sami sobě, že najdete tu správnou cestu, po které se vydáte. Každá cesta je správná, protože i tehdy, když jdete oklikou, má tato cesta svůj velký význam ve vašem životě.

 
Afirmace:
„Přijímám tě, Cesto světla a lásky. Zářím světlem Cesty lásky. Já jsem Cesta.“
Modlitba: MODLITBA ZA DĚTI - naslouchejte svým dětem a jejich moudrosti.


Listopad - SVĚTLO

Pro měsíc listopad je našim pomocníkem mandala uvědomění Světlo. Světlo přichází všude tam, kde je temnota, strach, obavy, negativní myšlenky. Přijměte do svých životů světlo a odevzdejte všechny svoje starosti a obavy do rukou Božích. Světlo je radost, zdraví, krása, naděje, víra a láska. Uvědomujte si svoje myšlenky, abyste prozářili svůj život světlem. Buďte světlem pro sebe i pro druhé.

 Afirmace: „Přijímám tě, Světlo, s láskou. Celé moje bytí září Světlem. Já jsem Světlo.“
Modlitba: MODLITBA O BOŽÍ SVĚTLO - žádejte Boha o jeho světlo tam, kde je třeba.

 
Prosinec - UZDRAVENÍ

V měsíci prosinci nás povede mandala uvědomění Uzdravení. Po celém roce, kdy se budete snažit žít co nejlépe, přijde v posledním měsíci roku uzdravení do našich životů. Víra, láska a naděje naplní naše životy a vše, co bude nemocné v našich životech dojde k uzdravení. Je třeba, abychom se v tomto měsíci zaměřili ještě na dobré skutky a na pomoc sobě a svým milovaným, abychom víc času věnovali přátelům a uzdravili tak všechny sféry svého života.Odpusťte sami sobě a všem s láskou.

                              
Afirmace: „Uzdravuji svůj život s láskou. Přijímám Světlo uzdravení.
                                                                     Já jsem Uzdravení.“

Modlitba: MODLITBA O BOŽÍ SVATÝ GRÁL - přijměte světlo pravdy do svého života.

MANDALOU ROKU je mandala uvědomění ZDRAVÍ. Tato mandala nám bude pomáhat ke zdraví v našich životech, v našich vztazích a do všech situací, v nichž potřebujeme zdraví. Skrze tuto mandalu si máme uvědomit, že zdraví máme ve své mysli, slovech a skutcích.

Afirmace: „Přijímám tě, Zdraví, s láskou. Zářím světlem zdraví. Já jsem Světlo zdraví.
                                                         Já jsem Zdraví.“

Modlitba roku: MODLITBA KE STVOŘITELI - žádejte Stvořitele s pokorou o jeho lásku..

MANDALOU POŽEHNÁNÍ pro rok 2016 pro nás všechny je mandala uvědomění LÁSKA.
Otevřete svůj život lásce a naslouchejte svému srdci. Láska je největší Dar života na planetě Zemi. Važte si svých citů a projevujte je. Čím víc lásky dáváte, tím víc lásky dostáváte zpět. Láska je důležitá a je opravdu koření života.Věřte na lásku a dávejte lásku také sami sobě. Nezapomínejte na sebe a jděte za svojí láskou. Nenechte ji čekat nebo pochybovat o Vašich citech, protože láska je drahokam. Buďte láskou.“

Afirmace: „Otevírám svoje bytí Lásce. Přijímám tě, Lásko, tady a teď a navěky.
                                                       Já jsem Láska.“
 
Modlitba požehnání pro rok 2016 je MODLITBA O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ - žehnejte sobě a všem s láskou.  Bůh vám všem žehná svojí láskou, světlem, pomocí, milostí a veškerým dobrem.
  • PODPOROU nám v tomto roce bude mandala uvědomění POMOC. Znamená to, že nám budou pomáhat andělé a Boží pomocníci, abychom dokázali prožít tento rok co nejlépe, v radosti, zdraví a štěstí.
  • POSÍLENÍM nám bude mandala uvědomění TVOŘIVOST, která nám bude pomáhat uvědomit si, že život a osud si tvoříme jen my sami ve své mysli.
  • CÍLEM tohoto roku je mandala uvědomění SLUNCE, která nám pomáhá uvědomit si sílu Boha v našich životech a přijmout Slunce v sobě.
  • BOŽÍ CÍL tohoto roku vyjadřuje mandala uvědomění UNIVERZÁLNÍ POMOC. To znamená, že Bůh nás velice miluje a bude nám pomáhat svým milosrdenstvím a všemi druhy své pomoci a skrze všechny světelné pomocníky.

Každý nový rok je pro nás plný očekávání. Chtěli bychom vědět, jaký bude a co nás čeká a co nás nemine. Je již na čase, abychom si všichni uvědomili, že svůj život a osud máme ve svých rukou. Svými myšlenkami, slovy a skutky tvoříme svoje životy a utváříme situace ve svých životech.

Tento rok bude skvělý a budeme se vyvíjet a rozvíjet velmi duchovně. Přeji vám všem a také sobě, aby to byl rok šťastný a abychom ho dokázali prožít v radosti, lásce, naději a víře, abychom si uchovali ve své mysli vždy světlo a víru ve svůj život, který žijeme a v Boží jiskru v sobě.

DOPORUČENÍ: Pokud máte knihu a karty Mandaly uvědomění, vyložte si svůj výklad roku na str. 54 a 55. Namalujte si Mandaly uvědomění na velký papír a udělejte si svůj vlastní kalendář toto roku. Kalendář s výkladem roku si dejte na místo, kde ho každý den dobře uvidíte. Přeji Vám, aby Vám Bůh a mandaly uvědomění prozářily život.

Pokud máte knihu a karty LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA, naučte se s nimi pracovat stejně jako s Mandalami uvědomění. Zamíchejte si karty a vytáhněte si léčivou modlitbu světla na jakýkoliv svůj problém nebo do jakékoliv situace. Věřte v Boží pomoc a lásku. Pomodlete se modlitbu NAHLAS, 3x za sebou. Přeji Vám, aby vám pomohly Léčivé modlitby světla uzdravit vaše životy a byly pro vás Paprsky Božího světla.Tento výklad není určený pro komerční využití. Můžete ho sdílet s druhými lidmi z lásky
a přátelství k nim s aktivním odkazem na
www.carusell.cz, © Helena Zavadilová.