Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

TRANSFORMACE SVĚTLA
  Rozmluva o transformaci na planetě
Zemi

 

Každá doba v lidských osudech na planetě Zemi přináší změny, proměnu a transformaci.
V současné době, ve které žijeme, postoupil technický pokrok a veškerý průmysl
tak moc vpřed, že se zapomnělo na to, jak toto vše unese naše Matka Země.
Aniž bychom si to uvědomovali, planeta Země a její spektrum energií,
energetická pole a ochranná pole, se mění. Říkáme, že se mění
  PARADIGMA planety Země.

Chorvatský léčitel Braco pomáhá změnit toto paradigma čistou láskou a léčivým
světlem svých očí, kterými léčí lidi po celé planetě Zemi.
Jeho léčebné seance je možné zdarma navštívit na internetu, na www.braco.me.
 Osobně jsem se s Bracem setkala 2x v Praze a mám úžasné zkušenosti z jeho léčení a posunu v duchovní cestě vpřed.

Nejen léčitelé a terapeuti světla, mohou změnit paradigma planety Země.
Každý člověk, má v sobě sílu světla a dokáže čistou láskou změnit sebe a svět okolo sebe.
Každý dobrý skutek mění paradigma naší planety a také každá světlá myšlenka
a láskyplné slovo.

V každém člověku je SEBELÉČITEL, který dokáže uzdravit sebe a také planetu Zemi.
Jsme Boží děti a neseme v sobě Boží léčivou energii světla.


Již nemohu mlčet o knihách, které jsem již vydala a které dál píšu a připravuji k vydání. Tyto knihy o sebeléčení světlem jsou transformační a transformují světlo v nás.
Posouvají nás vpřed v našem duchovním, citovém i zdravotním vývoji a otevírají
PRASÍLU SVĚTLA  v každém z nás.

Nepřijala jsem je náhodou, ale proto, aby SVĚTLO ČISTÉ LÁSKY
objalo i vás a abyste se stali SEBELÉČITELI.

NEHLEDEJTE VNĚ, ALE UVNITŘ SEBE!

Posílám Vám všem, kteří čtete tyto řádky nekonečné množství Světla své
čisté lásky a Světlo lásky ze Zdroje světla, ve kterém nacházím pro nás všechny
nástroje Boží lásky a pomoci.Ať Vám toto světlo září každý den do Vašich životů a ať prozařuje Paradigma planety Země svojí silou a nekonečnou energií zdraví.
S láskou a ve světle
Helena Zavadilová


NÁSTROJE
SEBELÉČENÍ SVĚTLEM


1. MANDALY UVĚDOMĚNÍ


Uvědomte si sebe, co potřebujete a co nepotřebujete.
Už se netrapte a vezměte svůj život do svých rukou.
Máte na to právo. Přijměte toto právo.
ODPUSŤTE SOBĚ A VŠEM.

_____________________________________________


2. LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA
kniha a 100 modliteb
pro sebeléčeníKomplet kniha a 100 karet Léčivé modlitby světla
je po Mandalách uvědomění dalším dílem autorky Heleny Zavadilové.

Kniha a karty Léčivé modlitby světla jsou součástí edice Sebeléčení světlem.
Komplet kniha a karty jsou účinným pomocníkem v sebeléčení Boží láskou, Boží pomocí
a Boží milostí skrze nejvyšší pomoc v životě - modlitbu.
Každá léčivá modlitba světla je samostatnou terapií a pomáhá uvolnit hluboké bloky v mnoha sférách a vrstvách našeho bytí až do našich buněk.Díky těmto modlitbám dokážete zharmonizovat sebe a svůj život a uzdravit vše, co je nemocné. Otevřou se vám vaše schopnosti a dovednosti, které jste neviděli přes svoje trápení a starosti.

KAŽDÁ MODLITBA JE PAPRSEK BOŽÍHO SVĚTLA.
Najdete radost a štěstí z každého dne svého života.

Kniha je pomocí pro každého člověka. Modlitby ukazují Boží cestu, na kterou se můžete vstoupit také vy při svém rozhovoru s Bohem.Díky modlitbám na ní dojdete k poznání o sobě
a síle Boží pomoci při svém sebeléčení.

Uzdravte svůj život modlitbami. Modlitba je sebeléčení své mysli, srdce duše i těla.
Modlitba je spojení s nejvyšším dobrem v nás a okolo nás, s nekonečnou čistou láskou.


     
JAK LÉČIT SEBE MODLITBOU?

Přečtěte si ji 3x za sebou nahlas.
Při prvním čtení se kumuluje vše, co modlitba pomáhá uvolnit,
při druhém čtení se otevíráte  Boží pomoci, lásce a světlu.
při třetím čtení se uvolňuje vše, co již nepotřebujete a přichází velká úleva,
uvolnění a porozumění sobě a svému životu.
ODPOUŠTĚJTE SOBĚ A VŠEM A PŘIJMĚTE BOHA JAKO SVÉHO
MILUJÍCÍHO OTCE.
DEJTE SAMI SOBĚ PRÁVO BÝT MILOVANÝM
BOŽÍM DÍTĚTEM.

S láskou a ve světle

Helena Zavadilová, z Boží vůle autorka
♥♥♥
 
Cena Mandal uvědomění: 444,- Kč, Léčivých modliteb světla 525,- Kč,
dobírka 101,- Kč/1 ks.Cena dobírky při 2 ks je 120,- Kč.
Objednávky telefonicky na č. 775 332 319

ZASÍLÁME NA SLOVENSKO (www.carusell.cz)