Vítejte na stránkách

Heleny Zavadilové

LISTOPAD 2021
MĚSÍC NOVÝCH ZAČÁTKŮ

"PŘIJÍMÁM  SEBE S LÁSKOU A PŘIJÍMÁM VÁS,
MOJE NOVÉ ZAČÁTKY V MÉM ŽIVOTĚ, S LÁSKOU."

 


    Zoom Meeting ID: 846 6158 3427, Heslo: 0000

 -----------------------------------------------------------------------------------


SEBEROZVOJ, SEBEPOZNÁNÍ A SEBELÉČENÍ


 MANDALY UVĚDOMĚNÍ - nám pomáhají uvědomit si, co v životě potřebujeme.
 
Kniha a 37 karet mandal, 27 pracovních postupů ke svému osobnímu rozvoji a  sebeléčení světlem. Cena 444,- Kč, 2. vydání. SKLADEM.

 MANDALY SVĚTLA - prozařují  světlem všechno, co právě v životě řešíme.
Kniha a 50 karet mandal, 21 pracovních postupů ke svému osobnímu rozvoji a sebeléčení světlem. Cena 599,- Kč. 1. vydání. SKLADEM.

 LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA
 - nám pomáhají najít víru, naději a sílu.
 
Kniha a 100 karet modliteb k osobnímu rozvoji a sebeléčení světlem modlitby.
Cena 595,- Kč, 2 vydání, od 1. 6. 2021 již opět SKLADEM.

OBJEDNÁVKY: telefon 775 332 319 nebo na e-mail. Viz kontakty.

VŠECHNY DRUHY KARET JSOU SKLADEM.
            Na Slovensko do odvolání knihy nedodáváme.

------------------------------------------------------------------------------------------ 


NABÍDKA  PORADENSTVÍ

1.  OSOBNÍ KONZULTACE  - ZOOM, SKYPE

 
Milí přátelé a všichni lidé, kteří mě potřebujete, srdečně Vás všechny zdravím a přeji Vám hodně lásky, víry, naděje a zdraví v této době.

2.   PORADENSTVÍ A  TERAPIE
 • fyzické zdraví - DIAGNOSTIKA TLUSTÉHO STŘEVA  automatickou kresbou 
 • zdravý životní styl - poradenství JAK ZVÝŠIT SVOJI IMUNITU A ZDRAVÍ 
 • antiaging - poradenství jak být stále mladý V SRDCI, DUŠI I TĚLE
 • partnerské vztahy - SEXUÁLNÍ  A VZTAHOVÉ PROBLÉMY PARTNERŮ
 • osobní, rodinné a partnerské poradenství
 • očista duše - UZDRAVENÍ DUŠE A NAVRÁCENÍ JEJÍCH ČÁSTÍ
 • očista srdce - po ztrátě partnera, rozvodu nebo rozchodu.
 • jak žádat Boha a anděly o pomoc a ochranu
 • otevření prasíly a RESTART životní energie
 • duchovní, SPIRITUÁLNÍ KOUČINK, min. 5 konzultací
 • odstraňování  STRESŮ, TRAUMAT A FÓBIÍ
 • uvolňování KARMICKÝCH BLOKŮ A VÝUKA PRÁCE S KARMOU
 • rozhovory s dušemi našich milovaných zemřelých
 • očista bytu, prostoru
 • mentální práce, rozvoj mysli a schopností
 • výuka VIZUALIZACE a JAK POMÁHAT MENTÁLNĚ SVĚTLEM
 • pomoc v duchovním rozvoji
 • pomoc v těžkých životních situacích
 • jak zvládat transformaci, změny a proměny v životě
 • pomoc a odblokování pravého poslání v tomto životě
 • HOJNOST v životě a jak si ji přivolat, odblokování - duchovní zákony hojnosti

3.  KURZY, SEMINÁŘE A VÝUKA - ZOOM, SKYPE
 • SPECIÁLNÍ SKUPINOVÉ KURZY a přednášky na Zoom
 • VÝUKA KINEZIOLOGIE SVĚTLA,  autorka nauky
 •  AUTOMATICKÁ KRESBA A PÍSMO, nauka FENOMÉN SVĚTLA autorka nauky 
 • DIAGNOSTIKA KARMY automatickou kresbou a písmem, autorka nauky
     NOVINKA  !!!
DIAGNOSTIKA MIKROBIOMU TLUSTÉHO STŘEVA pomocí odborného lékařského vyšetření týmem RNDr. Petra Ryšávka, molekulárního biologa (zatím jen v ČR), od roku 2021 v celé Evropě.

Objednávky a informace na tel.:
+420 775 332 319, každé pondělí 10 - 12 hodin.


____________________________________________________________________________
 
 KNIHA A KARTY  
MANDALY SVĚTLA
SEBELÉČENÍ LÁSKOU A SVĚTLEM

MARIE MAGDALÉNY

  

Moji milí čtenáři,  další knih a karty MANDALY SVĚTLA,
byly vydány 2. 4. 2020 a  křest knihy 4. 4. 2020.  
Komplet obsahuje knihu a 50 karet, Mandal světla, léčebných symbolů, afirmací a modliteb
k Marii Magdaléně. Kniha  má 160 stran a obsahuje 21 pracovních postupů, jak léčit sebe láskou a světlem. Každá mandala je světelnou pomocí a sama o sobě terapií.  Mandaly světla pomáhají do velké hloubky našeho Stvoření. Přinášejí pomoc do našich životů a do našeho duchovního růstu. Kniha a karty mají rozměr 9 x 13 cm. Obálku knihy tvoří reprodukce obrazu Ing. Václava Švejcara "Světlo upokojení". Cena 599,- Kč.

Některé z pracovních postupů, jak léčit sebe:
 
Rozpuštění negací, Sejmutí závojů, Harmonie a Jednota, Láska, Pohár pravdy, Moje rody, Moje zdraví, Moje pravé Já, Milosrdenství, Hvězda milosti Marie Magdalény, Boží pomoc.

Ať Vám Bůh žehná a světlo Marie Magdalény  ať vstoupí do Vašich
životů a osudů jako nekonečná čistá láska. 

Objednávky nám posílejte na výše uvedený e-mail. Uveďte svoji adresu a telefon.
Pošleme Vám variabilní symbol. Částku zasílejte na číslo účtu: 2400215253/2010. Poštovné při platbě předem na účet za 1 ks 77,- Kč, za 2 ks 110,- Kč, za 3 kusy 140,- Kč. Poštovné za více kusů Vám sdělíme na Váš e-mail nebo telefonicky. Dobírka 124,- Kč/1 ks, při 2 ks je 150,- Kč, 
---------------------------------------------------------------------------------------------


SEBELÉČENÍ a SEBEPOZNNÁNÍ 

V každém člověku je SEBELÉČITEL, který dokáže
léčit mysl, tělo, duši 
i srdce. Když pomůžeme
sami sobě, aktivujeme také energii
lásky, dobra a léčení
planety
Země.
Jsme Boží děti
a neseme v sobě Boží léčivou energii světla.

  ♥ MANDALY UVĚDOMĚNÍ
kniha a 37 karet 


SEBELÉČENÍ LÁSKOU A SVĚTLEM JEŽÍŠE KRISTA

Mandaly uvědomění pomáhají uvědomit si, co v životě potřebujeme a také
 k sebepoznání v životě. Rozvíjejí naše skryté schopnosti a dovednosti a vedou nás k duchovnímu růstu. 
_____________________________________________________


♥ 
LÉČIVÉ MODLITBY SVĚTLA
kniha a 100 modliteb
2. vydání vyšlo 1. 6. 2021 
 
      
  SEBELÉČENÍ BOŽÍ LÁSKOU A SVĚTLEM

Léčivé modlitby světla jsou Boží paprsky světla, které pomáhají uzdravit naši mysl, srdce, tělo, duši a ducha. Vedou nás ke zdraví, štěstí a lásce v životě.   
Každá léčivá modlitba světla je samostatnou terapií a pomáhá uvolnit hluboké bloky v mnoha sférách a vrstvách našeho bytí až do našich buněk. Kniha je pomocí pro každého člověka. Modlitby ukazují Boží cestu, na kterou se můžete vstoupit také vy při svém rozhovoru s Bohem. 


AKTIVACE SEBELÉČENÍ MODLITBOU

1. Zamíchejte si karty modliteb a soustřeďte svoji mysl na to, co potřebujete v životě právě vyřešit nebo na toho člověka, za kterého se modlíte.
2. Při míchání se modlete k Bohu a jeho Boží pomoc. Vypněte si telefon, rádio a televizi. Buďte v klidu a v pokoře.
3. Když domícháte, sejměte si první 3 karty se shora. To jsou modlitby, které nejvíc potřebujete a které Vám pomohou.
4. Přečtěte si ji 3x za sebou nahlas.

Při prvním čtení se kumuluje vše, co modlitba pomáhá uvolnit,
při druhém čtení se otevíráte  Boží pomoci, lásce a světlu.
Při třetím čtení se uvolňuje vše, co již nepotřebujete a přichází velká úleva,
uvolnění a porozumění sobě a svému životu.
5. Otočte balíček karet s modlitbami a přečtěte si poslední modlitbu. Je to modlitba, která Vám pomůže porozumět Vaší situaci a je podporou pro první 3 modlitby.
6.Během sebeléčení Léčivými modlitbami světla odpouštějte sobě a všem.
 7. Poděkujte Bohu a svatým, ke kterým jste se modlili. Poděkování je výraz Vaší vděčnosti a pokory.
ODPOUŠTĚJTE SOBĚ A VŠEM.
PŘIJMĚTE BOHA JAKO SVÉHO 
MILUJÍCÍHO OTCE A SEBE JAKO
MILOVANÉ 
BOŽÍ DÍTĚ.

♥♥♥
 Cena Mandal uvědomění: 444,- Kč, Léčivých modliteb světla 595,- Kč,

Dobírka 124,- Kč/1 ks, při 2 ks je 145,- Kč, poštovné při platbě předem na účet cena 77,- Kč/ks, za 2 ks 110,- Kč, za 3 ks 140,- Kč.

Objednávky telefonicky na č. 775 332 319 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.